Skip to content Skip to footer

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία «cocobloco», η οποία εδρεύει στη Λαμπρου Κατσώνη 50, ΤΚ 11471, τηλ. 213 0995675, e-mail info@cocobloco.gr, (εφεξής «Εταιρεία»).

 

Σκοπός της επεξεργασίας – Νομική Βάση

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η σύναψη σύμβασης πώλησης των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Επίσης η εταιρεία λαμβάνει τη συναίνεση από τον χρήστη του ιστοτόπου να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αμέσως κατωτέρω, για τον σκοπό της εμπορικής προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλεί ή/και διαθέτει η εταιρεία. Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του Κανονισμού 2016/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων).

Η συναίνεση του χρήστη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση του ιστοτόπου και τη σύναψη σύμβασης πώλησης, λόγω της τεχνικής διαμόρφωσης του ιστοτόπου. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει τη συναίνεσή του. Εφόσον ο χρήστης δεν συναινεί ή ανακαλέσει τη συναίνεσή του δεν θα μπορεί να περιηγείται στον ιστότοπο ή να τον χρησιμοποιεί ούτε θα μπορεί να συνάψει σύμβαση πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών από την Εταιρεία. Η τεχνική διαμόρφωση του συγκεκριμένου ιστότοπου δεν επιτρέπει προς το παρόν το διαχωρισμό των δύο σκοπών επεξεργασίας και των δεδομένων που αντιστοίχως συλλέγονται. Γενικότερα, η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν.

 

Αποδέκτες

Η εταιρεία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε οποιονδήποτε, είτε αυτός βρίσκεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό (και πάντως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εκτός αν συντρέξουν οι κάτωθι αυστηρώς αναφερόμενες προϋποθέσεις:

(α) H διαβίβαση απαιτείται βάσει διάταξης νόμου που είναι δεσμευτικός για την εταιρεία, π.χ. για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία, εφόσον υποχρεωθεί προς τούτο από τη φορολογική Αρχή, θα διαβιβάσει προς αυτήν τα προσωπικά δεδομένα που θα της ζητηθούν.
(β) Η διαβίβαση απαιτείται για την εκτέλεση συγκεκριμένης σύμβασης ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο γίνεται η διαβίβαση ενώ όλοι εκείνοι προς τους οποίους γίνεται η διαβίβαση (πλην των υπαλλήλων των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών) έχουν δεσμευθεί συμβατικώς και εγγράφως έναντι της εταιρείας ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής και έγγραφης συναίνεσης του χρήστη.

 

Χρόνος διατήρησης

Τα δεδομένα διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται ως εξής:
(α) σε περίπτωση σύναψης σύμβασης πωλήσεως προϊόντων ή υπηρεσιών, μέχρι το επόμενο έτος από εκείνο στο οποίο έχει παραγραφεί κάθε αξίωση, κύρια ή παρεπόμενη, που μπορεί να γεννηθεί από τη σύμβαση ή εξ αφορμής της συμβάσεως αυτής ή της εκτελέσεως της συμβάσεως αυτής.
(β) σε κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι το επόμενο έτος από εκείνο στο οποίο έχει παραγράφει κάθε αξίωση από ευθύνη από διαπραγματεύσεις ή από ευθύνη από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή από το νόμο για την προστασία των καταναλωτών ή από κάθε άλλη νομική διάταξη, που μπορεί να εφαρμόζεται.

 

Διαγραφή – Περιορισμός επεξεργασίας

Ο χρήστης δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την αίτηση για διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ή για περιορισμό της επεξεργασίας του, ο χρήστης δέχεται ότι δεν διατηρεί οιαδήποτε αξίωση κατά της εταιρείας, από οποιαδήποτε νομική βάση και αν αυτή απορρέει (π.χ. από σύμβαση, από το νόμο περί καταναλωτών, από το νόμο περί προσωπικών δεδομένων, από προσβολή προσωπικότητας, από αδικοπραξία κ.ο.κ.). Η εταιρεία μπορεί να ζητήσει έγγραφη επιβεβαίωση από το χρήστη ότι δεν διατηρεί οιαδήποτε αξίωση. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία διαγράφει ή προβαίνει σε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος και πάντως αμελλητί, ανταποκρινόμενη στο αίτημά του αυτό, εκτός αν συντρέχει οιαδήποτε νόμιμη περίπτωση που την εμποδίζει στο να ανταποκριθεί στο αίτημα του χρήστη, οπότε τον ενημερώνει εγγράφως για αυτό και εντός της προθεσμίας που ορίζει ο νόμος.

 

Δικαιώματα χρήστη

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για περιορισμό της επεξεργασίας ή αντίταξης στην επεξεργασίας ή/και φορητότητας των δεδομένων. Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτεύουσα ανεξάρτητη Αρχή, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – κατάρτιση προφιλ

Η εταιρεία χρησιμοποιεί λογισμικό με το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για να εντοπίσει προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη και να τις προτείνει σε αυτόν. Ο χρήστης έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί ή να αποδεχθεί τις προσφορές αυτές. Ουδεμία άλλη απόφαση λαμβάνεται αυτοματοποιημένα, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή με άλλον υπάλληλο της εταιρίας για να ζητήσει την τροποποίηση των προσφορών αυτών ή την υποβολή προσφορών ως προς συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίας.

 

Γενικές (επεξηγηματικές) πληροφορίες

Με την χρήση του Καταστήματος, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι όταν επισκέπτεται το Κατάστημα ή προβαίνει σε σύναψη συμβάσεων μέσω αυτού είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία δεν συλλέγει Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Η εταιρεία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους πελάτες και ως εκ τούτου συλλέγει και επεξεργάζεται το δεδομένο της ηλικίας καταρχάς προκειμένου να αποκλείσει τη δυνατότητα περιήγησης, αποστολής προσφορών ή παραγγελίας από ανηλίκους. Για τα προϊόντα που αφορούν ανηλίκους η εταιρεία δέχεται παραγγελίες μόνο από τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα άτομα. Εφόσον το ζητήσει ο χρήστης το δεδομένο της ηλικίας μπορεί να χρησιμοποιείται για λόγους εμπορικούς (π.χ. δεκαετές εύρος ηλικίας, προς το σκοπό επιλογής καλλυντικού προοριζόμενου για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα). Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία, τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για την Εταιρεία. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν. Η Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ρητής συναίνεσης του χρήστη, παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να ενημερώνονται για νέα αγαθά που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης δύναται να διακόψει τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, οποτεδήποτε. Όταν ο χρήστης αποστείλει οποιοδήποτε αίτημα στην Εταιρεία, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό είναι απόρρητες και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αιτούμενη ενέργεια. Το περιεχόμενο δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και σε νόμιμη αρχή, εφόσον αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος είναι προσβλητικό ή επιζήμιο για την Εταιρεία ή τρίτους τα συμφέροντα των οποίων οφείλει να προασπίζεται η Εταιρεία (τρίτοι χρήστες, προμηθευτές κλπ).

 

Ασφάλεια των δεδομένων

H Εταιρεία έχει αναπτύξει νόμιμα μέτρα προστασίας στις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τα αρχεία της. Η Εταιρεία εγγυάται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ακρίβεια των δεδομένων

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιεί στην Εταιρεία. Σε περίπτωση γνωστοποίησης ανακριβών δεδομένων, ενδέχεται ο χρήστης να μην μπορεί να ασκήσει τα δικαίωματά του, όταν π.χ. η ταυτοποίησή του είναι αδύνατη από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, επειδή π.χ. έχει δώσει ανακριβές όνομα, όπως στην περίπτωση που αντί του επισήμου ονόματος, που αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα χρησιμοποιήσει το υποκοριστικό του (π.χ. Μαίρη αντί για Μαρία).

 

Αλλαγή Πολιτικής

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρού εις καιρόν. Η επικαιροποιημένη πολιτική θα αναρτάται στον παρόντα ιστότοπο και μπορεί να αποστέλλεται με ψηφιακό τρόπο σε ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.